16 دلیل برای سفر کردن!

جسم:


%32 > کاهش احتمال حملات قلبی در مردان که به طور معمول به سفر میروند.


%21 > از مردان اگر به سفر بروند، کمتر با خطر مرگ زودرس مواجه می شوند.


%50 > کاهش احتمال حملات قلبی در زنان که به طور معمول به سفر می روند.


کاهش کور تیزول > مسافرت، میزان کور تیزول ( عامل ایجاد استرس ) موجود در بدن را کاهش می دهد.


8 برابر > احتمال حملات و بیماریهای قلبی در زنان که هر 6 سال به سفر می روند، 8 برابر بیشتر از کسانی اسن که هر سال حداقل دوبار به مسافرت می روند.


روح و روان:


2 برابر > زنانی که به طور معمول به مسافرت نمیرود، 2 برابر بیشتر از سایرین به افسردگی دچار می شوند.


خلاقیت > افراد زمانی که به صورت فیزیکی از مشکلات به دور باشند، با خلاقیت بیشتری تفکر میکنند.


%86 > از افرادی که به سفر می روند، می گویند که به زندگی خوش بین هستند.


%89 > از افرادی بعد از 1-2 روز مسافرت ، کاهش چشمگیری در میزان استرس خودشان احساس میکنند.


روابط فردی و اجتماعی:


%80 > از مسافران معتقدند که تاثیر گذار ترین سفر ها را همراه با خانواده و دوستانشان تجربه کرده اند.


78% > از کودکانی که با پدر بزرگ ها و مادر بزرگ هایشان به سفر می روند، میگویند که اوقات لذت بخشی را با آنها میگذرانند.


%49 > از بزرگسالان مدعی اند که سفر هایشان در کودکی به همراه خانواده ، در ذهنسان زنده است.


53% > از جوانان اذعان میکنند که مسافرت اعضای خانواده را به یکدیگر نزدیکتر میکند.


%63 > از زوجها متعقدند که مسافرت به آنها کمک میکند تا زمان بیشتری را با یکدیگر بگذرانند.


%86 > از زوجهایی که به صورت دو نفره مسافرت میروند میگویند که عشق هنوز زنده است.


2/3 > از زوج ها میگویند که سفر در تعطیلات آخر هفته ، از دادن هدیه رمانتیک تر است.