کارنوال ونیز

کارنوال ونیز:


carnival in venice


کارناوال ونیز یکی دیگر از جشن های کهن این شهر است که همیشه باعث میشود مردم بپرسند:


پشت این ماسک کیست؟


ماسکهای پر زرق و هنرمندانه این جشن مهمترین ویژگی کارناوال ونیز است،که از قرن 12 تا کنون برپا میشود . در آن زمان وقتی مردم ماسک به چهره میزدند رفتار هایشان آنقدر غیر متعارف میشد که سنت ماسک زدن به مدت دو قرن ممنوع شد اما در قرن بیستم برای جذب توریست ها به این شهر کانالی زیبا دوباه این سنت احیا شد.


در پایان جشن، گروهی از داوران متشکل از طراحان مطرح مد ولباس دنیا زیبترین ماسک را انتخاب میکنند.