موزه معصومیت ترکیه

توجه دقیق به جزئیات در این موزه زیبا/قطعه از هنر مفهومی قطعاً به هر روانشناس آماتور یک یا دو تئوری درباره خالق آن اورهان پاموک، برنده جایزه نوبل می دهد. برای مسافران تور ترکیه این مطلب جذاب خواهد بود که ویترین ها مجموعه ای از اشیاء را نمایش می دهد که جزئیات زندگی در استانبول را از اواسط تا اواخر قرن 20 ، زمانیکه رمان پاموک به نام "موزه معصومیت" تهیه شد را شرح می دهد.


موزه معصومیت ترکیه


یک خانه چوبی ساده متعلق به قرن نوزده به عنوان موزه در نظر گرفته شده است، تکیه آن بر روی ویترین های موجود است که یادآور کار هنرمند آمریکایی  Joseph Cornell است که داستان عاشقانه کمال و فیزون را از قول قهرمان داستان بازگو می کند. این نمایشگاه ها هم زیبا و هم تکان دهنده اند. بعضی از آن‌ها با قرار دادن 4213 ته سیگار به همان اندازه ای که عجیب هستند قدرتمند نیز جلوه می کند.


بیانیه موزه پاموک در پنل طبقه همکف دوباره تهیه شده است. در آن او ادعا می کند که: منابعی که به موزه های یادگاری و سمبلیک منتقل شده است باید به موزه های کوچک‌تر معطوف شوند تا داستان های افراد را بگویند. در این مورد افراد ساختگی هستند و داستان آن‌ها از ماجراهای نوستالژیک بیرون کشیده شده است، اما در ایجاد این موزه پاموک هزینه خود را در جایی صرف کرده است که از آن پیروز بیرون می آید