مراسم سال نو چینی در تایوان

مراسم سال نو چینی در تایوان:


Chinese new year Taiwan


سال نو جینی ها، بزرگترین و مهمترین فستیوال سالانه ای است که توسط چینی ها و چینی تبارها در سراسر دنیا جشن گرفته میشود.


طبق آداب و رسوم چینی ها، فستیوال سالانه فانوس تایوانن در پایان جشن سال نو برگزار میشود و امروزه محلی برای نمایش صنعت پیشرفته این جزیره شده است.


برگزاری مراسم سنتی به هوا فرستادن فانوس توسط چینی ها در اولین شبی که در سال جدید ماه کامل میشود، قدمتی دو هزار ساله دارد و این سنت امروزه باعث رونق ساخت صنایع دستی هنری توسط کودکان و همچنین فرصتی برای گردهمایی خانواده ها در این کشور است.