راهنمای سفر به قزوین

قزوین:


جمعیت:381.000 نفر


زمان دیدار: تمام سال البته که در بهار قزوین داستانی دگر است.


دیدنی ها: 


بازار قزوین و سراهای آن ، که متعلق به دوره قاجار هستند گردشگران را به آفرین و افسوس و امید وا می دارد، چرا که به راستی هنرمندان و معماران در کارشان مهارت و صداقت داشتنه اند.


معماری آب انبارها همچون " آب انبارسال ها در قزوین  سردار" که در ایران مانند ندارد.


آرامگاه حمدالله مستوفی 


بنای امام اسماعیل و بقعه ی آمنه خاتون در محله " پنبه ریسه"


دانستنی : اعراب مهاجم و مسلمان برای فتح دیلم و طبرستان، سال ها در قزوین متوقف شدند.


آنان این شهر را "باب الجنه " خوانند که ایرانیانان را به " مینودر" ترجمه کردند.یکی از نام های دریایی مازنداران، دریای " قزوین " است.


قزوین پیشینه ی فرهنگی بسیار کهنی دارد؛ از حمدالله مستوفی تا عارف قزوینی، دهخدا ، محمد قزوینی و جلال آل احمد که هر یک در کار خود نوآور و صاحب اندیشه بودند ثمره این شهر هستند.


میدانید که " سنگ پا " و " کیسه حمام " قزوین بسیار مرغوب است.اشاره به سنگ پای قزوین، در کلام فارسی کنایه ای است از پرویی و چشم دریدگی.


قزوین یکی از شهرهای بزرگ و دیدنی کشور ایران است، با مرگزیت استانی به همین نام، که در دامنه ی کوه های البرز، در مسیر تهران --شمال جای دارد.این شهر درصد و پنجاه کیلومتری تهران، بر سر راه آهن تهران--تبریز واقع شده.


نواحی شمالی، غربی و جنوبی شهر کوهستانی است و زمستان های سردی دارد. دشت قزوین از دشتهای حاصلخیز و بر پا ایران است. به دلیل نزدیکی به تهران ، بسیاری از صنایع قدیمی مثل بافندگی ، روغن کشی، عرق کشی،...و صنایع ماشینی مدرن در قزوین و پیرامون اش به راه افتاده اند .


سنت به کانونی ارزشمند تبدیل کرده است.


قزوین از شمال به شهسوار و رودبار ، از غرب به زنجان، از جنوب به همدان و ساوه و از شرق به کرج محدود میشود."خزر رود " از کوه های فرقان سرچشمه میگیردو قزوین راسیراب میکند.


بی گمان این شهر بر سر راه هجوم دیلمیان قرار داشته است .


افزون بر این اعراب برای فتح شمال ایران سال ها در قزوین در کمین بودند.معماریقزوین را به شاهان ساسانی نسبت داده اند.ناصر خسرو که در سده پنجم ه.ق از این شهر دیدار کرده، از آبادانی و بازارهای پر رونق این شهر سخن ها گفته است.


یکی از مشکلات جدی که قزوینی هاا با آن رو به رو بودند، با "اسماعیلیه" بود قلعه های مربوط به اسماعیلیان که اکنون از نظر گردشگری فوق العاده ارزشمند هستند، پایگاه حسن صباح و جانشینان وی بودند. 


"قلعه الموت" در شش فرسنگی قزوین جای دارد.


هرچند شوربختانه "هلاکخوخان" این قلعه ها را تسخیر و ویران کرد، اما دیدن آن شکوه از دست رفته، خالی از لطف نیست.


قزوین نو، به دوران " شاه تهماسب اول" صفوی باز میگردد.یعنی زمانی که این شاه برای دور کردن پایتخت از تیرس عثمانیان ، پایتختی دولت صفوی را از تبریز به قزوین منتقل کرد.شایان توجه اینکه به نظر میرسد این شهر، مشق کوچکی بوده تا شاه تهماسب، آبادانی و ساخت و ساز عمارت های مورد نظرش را نخست در قزوین انجام دهد تا نمونه ی مناسبی برای آبادانی کمال یافته ای به دست دهد که بعد ها شاه عباس اول ، در اصفهان به اجرا گذاشت؛همچون بناهای عالی قاپو ، چهلستون، چهار باغ و مانند آن."عبدی بیگ شیرازی" به بناهای سلطنتی ایی  اشاره مینماید که بعدها به دستور شاه عباس در اصفهان بنا شد، مثل: دولت خانه، چهار باغ، بازار، چهل ستون، عالی قاپو، باغ ها و حمام های بسیار.


ظاهرآ چهار باغ قزوین از بناهای شاه عباس دوم است البته نباید از گفته ی " لیدی شل" که در ده ی سیزدهم قمری از قزوین دیدن کرد به آسانی گذشت که مینویسد : " قزوین نمایشگر آثاری است که از یک شکوه و جلال ره به انزال ، روایت دارند."


مهمترین مراکز گردشگری قزوین عبارتمند از : " مسجد شاه" از بناهای آقا محمد خان قاجار ،" مسجد جامع:، : مدرسه ی حاج ملا صالح"، "مدرسه ی ملا وریدخان " ، " بقعه ی شاهزاده حسین بن معصوم" ؛ در این بنا دو کتیبه به خط " میر عماد خوشنویس" دیده میشود که از عهد صفوی به یادگار مانده است.


در برابر این آثار و بناهای دیدنی کهن، کارخانه های مدرن ئ نهادهای فرهنگی عظیمی در این شهر وجود دارند که میتواند مورد توجه گردشگران قرار گیرد.نکته ی آخر اینکه ؛ تیره های بسیاری از کرد و شاهسون در این شهر زندگی میکنند.شهرستان قزوین تاکنون بارها دستخوش زلزله شده است؛ از جمله زلزله شده است؛ از جمله زلزه های سال 1337 و 1341 ه.ش.