دروازه بهشت

دروازه بهشت:


The gate to heaven


این مکان در هشت کیلومتری شهر ژانگ جیاجی در استان هونان کشور چین قرار دارد و بخاطر غار عظیمی که در کوه ایجا شده و شبیه دروازه ای به بهشت است به نام دروازه بهشت شهرت یافته است.


این غار تیاتمن نام دارد و به اعتقاد مردم چین دری است که این دنیا را به بهشت متصل میکند.معمولا دور این غار باید 999 ( این عدد در فرهنگ چینی به معنای جاودانگی و زندگی ابدی است ) پله که پلکان رسیدن به بهشت نام دارد را بالا بروید.