جشنواره گوجه

جشنواره گوجه:


Tomatina festival


تومانیا نام جشنواره ای که هر ساله دلر آخرین چهارشنبه ماه آگواست در شهر بونل در نزدیکی والنسیا در کشور اسپانیا برگزار میشود.


این جشنواره نوعی نزاع خیابانی است که در آن غذا به عنوان مهمات استفاده میشود ! هر ساله هزاران نفر از سراسر دنیا به بونل می آیند تا در بزرگترین دعوای غذایی دنیا شرکت کنند. در این جشنواره مردم صد تن گوجه رسیده را در خیابان ها به طرف هم پرت میکنند.


تا قبل از سال 2013 تا 40000 تا بین 50000 نفر به این دعوای گوجه می آمدند که در مقایسه با جمعیت 9000 نفری شهر بونل رقم بسیار بالایی است.


از سال 2013 مقامات تصمیم گرفتند تا از طریق فروش بلیط تعداد شرکت کنندگان را کاهش دهند و حالا فقط 20000 نفر آدم خوش شانس فرصت شرکت در این مسابقه غیر عادی اما هیجان انگیز را پیدا میکنند.