جشنواره بین المللی بالون بریستول

جشنواره بین المللی بالون بریستول:


Bristol International Balloon Festival


آسمان بریستول انگلستان در ماه آگوست ظاهری رنگارنگ پید میکند و دلیل آن چیزی نیست به جز بزرگترین رویداد بالون سواری در اروپا که در آن بالون های بسیاری به پرواز در می آیند.


بیشتر از صد و بیست بالون در زمان طلوع خورشید از زمین بلند میشوند و شب هنگام به زمین باز میگردند .


این فستیوال چهار روزه، هر ساله نیم میلیون نفر مسافر را به سوی خود میکشاند.


گردشگران در حالی که صبحانه خود را میل میکنند، میتوانند بلند شدن بالون ها پرواز نمیکنند نمایش های هوایی دیگری که توسط هواپیما اجرا میشوند آنها را سرگرم خواهند کرد.


تفریحات دیگری که در این فستیوال وجود دارند شامل وسایل بازی ( چرخ و فلک و...) ، نقاشی روی صورت، غرفه های غذا ، موسیقی و آتش بازی می باشند.