جزایر مارتینا

جزایر ماریتا:


Marieta Islands


در فاصله بیست مایل دریایی از پورتو والرتا، ساحلی بهشت کونه در زیر حفره ای در زمین پنهان شده است که ساحل پنهان یا به زبان محلی پلایا دو آمور به معنای ساحل عشق ، نام دارد.


گفته میشود چزایر ماریتا در مکزیک بر اثر فعالیت های آتش نشانی در چند قرن پیش به وجود آمده اند و کاملا خلی از سکنه هستند.


برای رسیدن به این سواحل باید بین 1200 تا 1500 متر در داخل این تونل که 180 سانتیمتر نیز از سطح آب سقف دارد، شن کرد.


از آنجایی که این تونل کاملا در زیر آب نیست برای گذشتن از آن به تجهیزات غواصی و یا نگه داشتن نفس برای شنا، نیازی نخواهید داشت.