افزایش عوارض خروج تنبیهی ناعادلانه است

افزایش سه برابری عوارض خروج از کشور یک تنبیه اجباری برای کسانی است که قصد سفر به خارج از کشور را دارند.


دولت در لایحه ی بودجه ی سال 97 که در آذر ماه 96 به مجلس ارائه کرد افزایش سه برابری خروج از کشور را پیشنهاد داد. بر طبق این قانون هر نفر در اولین سفر مبلغ 220 هزار تومان و در سفر دوم با 50% اضافه شدن این مبلغ به 330 هزار تومان و در سفرهای سوم به بعد مبلغ 440 هزار تومان یعنی افزایش 100% باید پرداخت کند.


طبق گفته ی علی اصغر مونسان 40 هزار تومان از مبلغ فوق که حدود 160 میلیارد تومان اعتبار عوارض به سازمان میراث فرهنگی و گردشگری اختصاص خواهد یافت که بخشی از آن به عنوان حمایت از تورهای داخلی خواهد بود.


گردشگری یک تعامل بین کشور ها به شمار می آید و عملا با این کار از یک آمد و شد جلوگیری خواهد شد.اگر قرار به ایجاد توازن در رفت و آمد کشور باشد باید قوانین سفر در کشور را تسهیل کنند.


رییس هیات مدیره جامعه تورگردانان افزود : یک خانواده ی 4 نفره در ایران برای یک سفر خارج باید حدود 1 میلیون تومان پرداخت کنند در حالی که این رقم برای سفر دوم به 5 میلیون تومان خواهد رسید آیا کسانی که این قانون رو گذاشته اند از خود درباره ی علت وضع این قانون پرسیده اند؟!


در واقع با این کار به مردم قشر متوسط که پول 1 سال کار کرد خود را صرف یک سفر خارج می کردند فشار بیشتری خواهد آمد.وگرنه افرادی که در طبقه ی قوی اقتصادی جامعه حضور دارند نگرانی ای از این بابت نخواهند داشت و این پول ها برای آن ها رقمی نخواهد بود.بدین نتیجه ما با وضع این قانون حق سفر کردن را از قشر متوسط جامعه سلب کرده ایم به جای این که به آن ها کمک بیشتری کنیم در واقع جفای بیشتری خواهیم کرد.


او ادامه داد: آیا برای آن که زیرساخت گردشگری را توسعه دهیم باید پولِ آن را از مردم بگیریم؟ نمی‌توانیم اعتبار و تسهیلاتِ آن را از محل دیگری تامین کنیم؟ آیا بهتر نیست به جای آن که مانع خروج مردم از کشور شویم، انگیزه سفر رفتن را بیشتر کنیم؟ تخت‌جمشید را یک هفته به خاطر تولد کوروش تعطیل می‌کنیم و گردشگران خارجی بدون دیدن یکی از مهمترین سایت‌های تاریخی، ایران را ترک می‌کنند، آیا با این کارها می‌خواهیم گردشگران بیشتری را جذب یا انگیزه سفر ایجاد کنیم؟ چرا به جای ایجاد محدودیت، زیرساخت‌ها را توسعه نمی‌دهیم، تنوع در کشور ایجاد نمی‌کنیم، حمل و نقل‌مان را ساماندهی نمی‌کنیم، خدمات هتل‌ها را ارتقاء نمی‌دهیم که مردم بیشتری در کشور سفر کنند؟


در نهایت وی افزود : ما با این بخش موافق نیستیم! و همچنین امیدوار خواهیم بود که این بخش از لایحه ی بودجه ای که دولت به مجلس محترم تقدیم کرده است تصویب نشود! و پیشنهاد می کنیم برای کنترل هزینه ها و تزریق منابع مالی به این صنعت از راه های دیگری استفاده کنند راه هایی موقت چون یک قرار داد 10 ساله فی ما بین این صنعت و دو درصد از درامد نفت!